ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 26 - 29 พ.ค. 66 Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รายงานตัวผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 66 Click ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและอื่น Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 3 - 18 พ.ค. 66 Click Read more

ระบบงานมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์