ข่าวสารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click รับสมัคร 21 ก.พ. - 20 มี.ค. 67 Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click แบบยืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 16 ก.พ. 67 Click รายงานตัวผ่านระบบ ระหว Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click รายงานตัวผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 8 - 12 ม.ค. 67 Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click รับสมัคร 13 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67 Click Read more

ระบบงานมหาวิทยาลัย