เชิดชูเกียรตินักกีฬา

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รับสมัคร 2 ต.ค. - 9 พ.ย. 66 Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รายงานตัวผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิ.ย. 66 Click ใบสั่งซื้อชุดและอุปกรณ์แต่งกายของนักศึกษา Cli Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 2 - 8 มิ.ย. 66 Click Read more
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ
รายงานตัวผ่านระบบ วันที่ 30 พ.ค. 66 Click ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและอื่น ๆ Click ใบส Read more

ระบบงานมหาวิทยาลัย